Current Students

students


CDS-Computer and Data Systems (CDS-CS)  Research Students

Advisor Name Gender SR NO Progam
Venkatesh Babu RAVI KIRAN S. SARVADEVABHATLA M 06-18-02-10-12-14-1-11459 Ph.D.
Partha Pratim Talukdar SHARMISTHA F 06-18-02-10-12-15-1-13017 Ph.D.
Venkatesh Babu DEEPAK BABU SAM M 06-18-02-10-12-15-2-13199 Ph.D.
Venkatesh Babu JOGENDRA NATH KUNDU M 06-18-02-10-12-16-1-13876 Ph.D.
Venkatesh Babu K RAM PRABHAKAR M 06-18-02-10-12-14-1-11456 Ph.D.
Venkatesh Babu KONDA REDDY MOPURI M 06-18-02-10-12-12-1-09607 Ph.D.
Sathish Vadhiyar SURENDRA VARMA PERICHERLA M 06-18-02-12-12-14-1-11987 QIP Ph.D.
S K Nandy Mahnaz Mohammadi (Thesis Submitted) F 06-18-02-91-12-12-1-10103 Ph.D.
Venkatesh Babu Navaneet K.L M 06-18-02-10-22-16-1-13933 M Tech (Res)
Sathish Vadhiyar Soham Halder M 06-18-02-10-22-16-1-14017 M Tech (Res)
Venkatesh Babu Vivek B.S M 06-18-02-10-22-16-1-13871 M Tech (Res)
Yogesh Simmhan Aakash Khochare M 06-18-02-10-22-16-1-14050 M Tech (Res)
Lakshmi Anubhav Guleria M 06-18-02-10-22-16-1-13797 M Tech (Res)
Yogesh Simmhan Prateeksha Varshey F 06-18-02-10-21-15-1-12964 M Sc Engg
Yogesh Simmhan Shilpa Chaturvedi F 06-18-02-10-21-15-1-12899 M Sc Engg
Yogesh Simmhan Abhilash Sharma M 06-18-02-10-21-15-1-12725 M Sc Engg
Lakshmi Shravan SK M 06-18-02-10-21-15-1-12807 M Sc Engg
Lakshmi SuryaKant Garg M 06-18-02-10-21-15-1-12554 M Sc Engg
Mathew Jacob Rahul Raj Kumar Morkhande M 06-18-02-10-21-15-1-12816 M Sc Engg
Sathish Vadhiyar Rintu Panja M 06-18-02-10-21-15-1-12567 M Sc Engg
Venkatesh Babu Avishek Mujumder M 06-08-02-10-21-15-1-12622 M Sc Engg
Yogesh Simmhan Anshu Shukla (Thesis Submitted) M 06-18-02-10-21-14-1-11467 M Sc Engg
Yogesh Simmhan Dindokar Ravikant Devidas (Thesis Submitted) M 06-18-02-10-21-14-1-11474 M Sc Engg

CDS-Computational Science (CDS-CP)  Research Students

Advisor Name Gender SR NO Progam
SashiKumaar Ganesan V JAGANNATH M 06-18-01-10-12-14-1-11457 Ph.D.
Debnat Pal SWATI GUPTA F 06-18-01-10-12-15-1-12983 Ph.D.
Murugesan Venkatapathi KRITIKA JAIN F 06-18-01-10-12-15-1-12709 Ph.D.
Murugesan Venkatapathi ARUN I M 06-18-01-10-12-15-1-12867 Ph.D.
Sivaram Ambikasaran KANDAPPAN V A M 06-18-01-10-12-16-1-13825 Ph.D.
Phaneendra Yalavarthy NAVCHETAN AWASTHI M 06-18-01-10-12-16-1-14009 Ph.D.
Soumyendu Raha DEEPA MAHESHVARE F 06-18-01-10-12-16-1-14025 Ph.D.
Soumyendu Raha SAURABH DIXIT M 06-18-01-10-12-16-1-14137 Ph.D.
Murugesan Venkatapathi M HARIPRASAD M 06-18-01-10-12-16-1-14282 Ph.D.
K. Sekar YUVARAJ I M 06-18-01-10-12-13-1-10377 Ph.D.
Phaneendra Yalavarthy Gutta Sreedevi F 06-18-01-10-12-14-2-12017 Ph.D.
Soumyendu Raha ASHUTOSH SIMHA M 06-18-01-13-12-12-1-09806 Ph.D.
Soumyendu Raha SILVIA RODRIGUES DE OLIVERIA F 06-18-01-91-12-15-1-13143 Ph.D.
SashiKumaar Ganesan BATTU BHANU TEJA M 06-18-01-10-12-12-1-09588 Ph.D.
Murugesan Venkatapathi Abhay Kumar Tiwari M 06-18-00-10-12-11-1-08745 Ph.D.
Phaneendra Yalavarthy Venkata suryanarayana K M 06-18-01-11-12-16-1-14051 ERP Ph.D.
Soumyendu Raha TOUSEEF AHMAD M 06-02-00-10-12-13-1-10627 ERP Ph.D.
SashiKumaar Ganesan BIRUPAKSHA PAL (Thesis Submitted) M 06-18-01-10-12-12-1-09700 Ph.D.
Soumyendu Raha TARUN UPPAL (Thesis Submitted) M 06-02-00-11-11-11-1-09133 ERP Ph.D.
Phaneendra Yalavarthy Yamuna Narayana Swamy (Thesis Submitted) F 5510-120-092-07325 Ph.D.
Atanu Mohanty Appala Naidu Kotana (Thesis Submitted) M 06-18-00-14-12-12-1-09147 Ph.D.
Sivaram Ambikasaran Shifa Sindhu F 06-18-01-10-22-16-1-13956 M Tech (Res)
Sivaram Ambikasaran Abhay Gupta M 06-18-01-10-22-16-1-14184 M Tech (Res)
Phaneendra Yalavarthy Dween Rabius Sanny M 06-18-01-10-22-16-1-14194 M Tech (Res)
Debnath Pal Aditi Garg F 06-18-01-10-22-16-1-13931 M Tech (Res)

M.Tech. (Computational Science) II year Students 

Sl No. Name S.R. NO
 1. Swayambhu Nath Ray 06-02-01-10-51-16-1-13288
 2. Abhishek Upperwal 06-02-01-10-51-16-1-13430
 3. Jatin Gupta 06-02-01-10-51-16-1-13572
 4. Biplab Kumar Pradhan 06-02-01-10-51-16-1-13602
 5. Bhanu Prakash N. 06-02-01-10-51-16-1-13336
 6. Komma Siva Prakash Reddy 06-02-01-10-51-16-1-13279
 7. Sagnik Sarkar 06-02-01-10-51-16-1-13276
 8. Iresh Agrawal 06-02-01-10-51-16-1-13865
 9. Siddhant Panda 06-02-01-10-51-16-1-13365
 10. Sumit Sharma 06-02-01-10-51-16-1-13581
 11. Amit Kumar T. 06-02-01-10-51-16-1-13590
 12. Anand S. K. 06-02-01-37-51-16-1-14178

Students from Interdisciplinary and other departments

Save

Save

Save

Save